Refund policy

Vračilo blaga

Returns

Če je blago že dostavljeno na naslov, ima kupec pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga odstopi od kupoprodajne pogodbe. Pisni odstop je možen prek običajne pošte na naslov podjetja ali preko elektronske naslova witchessisterhood@gmail.com. Stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga, poravna kupec. Vrnjeni izdelki morajo biti nenošeni, nepoškodovani, z originalno etiketo in v originalni embalaži. Vračilu mora kupec obvezno priložiti kopijo računa.

If the merchandise has already been delivered to the addressee, the buyer has the right to withdraw from the sales and purchase agreement in 8 days. The withdrawal must be in written form and sent by regular mail to the Company’s address or by e-mail to witchessisterhood@gmail.com. The expenses that arise with returning the merchandise are covered in their entirety by the buyer. The returned products must be unworn, undamaged, with their original tags on and in the original packaging. The returned items must be accompanied by a copy of the invoice.

Paketni izdelki morajo biti vrnjeni po pošti izključno kot paketna pošiljka, lahko pa jih sam dostavi na sedež podjetja. Stroške vračila kupec krije sam.

Products sent as packages must be returned by mail as packages or delivered in person to the seat of the Company. The expenses of returns are covered by the buyer.

Ponudnik vrne celotno kupnino najpozneje v 10 dneh od prejetja vrnjenega blaga na transakcijski račun kupca, če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago vrnil v zakonskem roku.

The service provider provides a full refund paid to the bank account of the buyer no later than in 10 days after receiving the returned merchandise, provided that the buyer informed the service provider of his or her withdrawal from the agreement in compliance with statutory provisions and these Terms and Conditions and has returned the merchandise complying with the regulatory deadline. 

Pravica do vračila ne velja, če je blago nošeno ali brez originalnih etiket, razen če se obravnava kot reklamacija in je bilo blago v takem stanju že pred prejemom.

The right to return the merchandise ceases to exist if the items have been worn or do not have their original tags on unless the merchandise is returned under complaint and the merchandise had already been in that condition before delivery.

Blago, ki je izdelano po naročilu, ni vračljivo.

Items that are custom-made cannot be returned.

 

Reklamacija

Complaint

Kupec lahko blago reklamira, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni velikosti, barvi ali kako drugače odstopajo od naročila. Kupec je dolžan blago pregledati in morebitne nepravilnosti sporočiti ponudniku na elektronski naslov witchessisterhood@gmail.com. Kupec ima pravico blago reklamirati v 8 dneh od nakupa z originalnim računom, ki ga pošlje na naslov podjetja in zahteva takojšnjo zamenjavo ali vračilo kupnine.

The buyer has the right to file a complaint if the seller has sent the wrong product, if the product is the wrong size or color or if there is some other reason to withdraw from the agreement. The buyer is obliged to check the merchandise and inform the service provider by e-mail to witchessisterhood@gmail.com. The buyer can complain in 8 days from the date of purchase by sending the original invoice to the Company’s address and requesting an immediate exchange or refund.

Reklamirano blago lahko kupec dostavi osebno na sedež podjetja ali ga na stroške ponudnika, v originalni embalaži, pošlje po pošti. Pošiljk z odkupnino brez predhodnega dogovora ne sprejemamo. Če kupec ob vračilu zahteva vrnitev kupnine, se mu ta vrne na transakcijski račun, najpozneje v 10 dneh.

The items that are the subject of the complaint can be delivered to the Company’s seat in person or sent in their original packaging by post. The shipping expenses are covered by the service provider. We will not accept cash on delivery packages that we have not previously agreed to. If the buyer requests a refund, the refund is made to his or her bank account no later than in 10 days.

Vračilo poškodovanih pošiljk

The return of damaged goods

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, nas pokličite in pričeli bomo z razreševanjem nastale težave.

If the package is damaged, items are missing, or it shows signs of already being opened, call us and we will immediately start solving the problem.

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.

sl