Shipping policy

Dostava blaga

Delivery of merchandise

Dostavo naročenega blaga za spletno trgovino opravlja Pošta Slovenije d.d.. Spletna trgovina janjavidec.com ni odgovorna za prekoračen rok dostave.

The delivery of the merchandise ordered in the online store is carried out by Pošta Slovenije d.d. The online store is not accountable for any delays in delivery.

Dostava se izvrši na naslov kupca, ki je bil naveden ob prijavi oz. naročilu. The delivery is made to the address of the buyer stated at sign-in or completion of the order.  

Transportne stroške krije kupec, spletna trgovina janjavidec.com pa se zavezuje, da bo izbrala najugodnejšega ponudnika za dostavo blaga.

The transport and shipping fees are paid by the buyer, however, the online store janjavidec.com undertakes to choose the best-priced service provider.

Če vas ob dostavi pošiljke ne bo doma, vas bo nedostavljeno blago čakalo na vaši pošti. Prevzamete ga lahko v roku 15 delovnih dni.

If you are not at home when the parcel is delivered, the undelivered merchandise will be waiting for you at your post office. You can claim it in 15 days from the original delivery date.

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.

sl