Shipping policy

Dostava blaga

Delivery of merchandise

Dostavo naročenega blaga za spletno trgovino opravlja GLS Slovenija. Spletna trgovina witchessisterhood.com ni odgovorna za prekoračen rok dostave.

The delivery of the merchandise ordered in the online store is carried out by GLS Slovenija d.d. The online store is not accountable for any delays in delivery.

Dostava se izvrši na naslov kupca, ki je bil naveden ob prijavi oz. naročilu. The delivery is made to the address of the buyer stated at sign-in or completion of the order.  

Transportne stroške krije kupec, spletna trgovina witchessisterhood.com pa se zavezuje, da bo izbrala najugodnejšega ponudnika za dostavo blaga.

The transport and shipping fees are paid by the buyer, however, the online store janjavidec.com undertakes to choose the best-priced service provider.

 

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.

sl